RESET_PASSWORD


Alamat e-mail yang berhubungan dengan nama pengguna anda. Jika anda tidak mengubah alamat e-mail ini pada papan pengaturan pengguna, maka alamat e-mail ini adalah alamat e-mail yang anda daftarkan dengan nama anda.